شما فقط ثبت جایگاه کنید، بقیه کار با ما!!!!!!

Sep 28, 2016

Ann Sieg در کتاب 7 دروغ بازاریابی شبکه ای، یکی از دروغ های مطرح شده توسط افراد فعال در این صنعت را ادعای ساختن کسب و کار برای افراد...

ادامه مطلب

زمان عنصری در ظاهر خنثی ولی بسیار مهم

Sep 26, 2016

بسیاری از افرادی که وارد کار بازاریابی شبکه ای می شوند در ابتدا بسیار پرانرژی بوده و هیجان زیادی دارند. بعضی از آنان به دنبال اطلاعات...

ادامه مطلب

مهم ترین توصیه های یک بازاریاب موفق

Sep 19, 2016

Casmire Okafor یکی از بازاریابان حرفه ای و پردرآمد بازاریابی شبکه ای در وب سایت آموزشی خود 5 عامل کلیدی را برای کسب موفقیت در حرفه...

ادامه مطلب

زگهواره تا گور دانش بجوی

Sep 18, 2016

یکی از مؤلفه های دست یابی به موفقیت در هر کسب و کاری یادگیری مداوم است. وقتی به زندگی افراد موفق توجه کنید، می بینید که یک ویژگی در...

ادامه مطلب

Jeunesse Global ارائه دهنده مدرن ترین محصولات جوان سازی پوست

Sep 14, 2016

Jeunesse Global   شرکت بازاریابی شبکه ای است که در سال 2009 توسط Randy Ray  و Wendy Lewis تأسیس شده است. رسالت این شرکت کمک به افراد...

ادامه مطلب

خلاقیت بهتر است یا تکثیر

Sep 11, 2016

یکی از ویژگی هایی که در اکثر بازاریابان دیده می شود ویژگی تکثیر است. به این معنی که این افراد تکنیک منحصر به فرد خودشان در انجام فروش...

ادامه مطلب

بازاریابی شبکه ای راهکار تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

Sep 7, 2016

 نویسنده: عیسی کیخا چکیده: یکی از آسان ترین راه های تحقق اقتصاد بدون نفت، توسعه فضای مجازی است؛ فضایی اثر گذار بر سطح وسیعی از متغییر...

ادامه مطلب

به جای حرف زدن به فروش تان تمرکز کنید

Sep 7, 2016

اساس بازاریابی شبکه ای فروش است و بدون انجام فروش دست یابی به درآمد امکان پذیر نیست. برای این که بتوانید محصولات تان را به راحتی به...

ادامه مطلب