اصلاحیه های جدید در دستورالعمل بازاریابی شبکه ای

مهر ۸, ۱۳۹۲

اصلاحیه های جدید در دستورالعمل بازاریابی شبکه ای
دستورالعمل بازاریابی شبکه ای با اصلاحیه های جدید امروز در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان بارگذاری شد. برخی از این تغییرات عبارتند از:
 •  حذف بند ۱۰٫۱۱
 • تعریف گروه های کالایی و اجازه استفاده از چند گروه کالایی در سبد کالایی شرکت
 • حذف بند ۸٫۱، ۸٫۲، ۸٫۳
 • ……..

دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای

مقدمه

فعالیت رو به تزاید بازاریابی شبکه‌ای به مثابۀ پدیده‌ای نوین در چرخة داد‌و‌ستد و نظام توزیع کالا، ضرورت ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آن­ را ایجاب می‌کند. دستورالعمل حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده و شامل تعاریف و مقررات ناظر بر نحوۀ تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

 فصل اول: تعاریف

مادّۀ ۱: در این دستورالعمل اسامی ذیل تعریف شده و استفاده می شوند:

کمیتۀ نظارت: کمیته­ای است ناظر بر مراحل صدور مجوز و نحوة فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور است.

دبیرخانه: دبیرخانة کمیتة نظارت، بر مراحل صدور مجوز و نحوة فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه ای نظارت دارد.

مرجع ذی‌صلاح: وزارتخانه، سازمان یا نهادی که طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اظهارنظر تخصصی دربارۀ موضوع‌های مربوطه را دارند.

متقاضی: شرکت درخواست کنندة دریافت مجوز تأسیس و فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است.

بازاریابی شبکه­ای: یک روش فروش محصول است که شرکت­هایی که از این روش استفاده می کنند، افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از یک مکان ثابت تجاری برای فروش محصول به­طور مستقیم به مصرف کننده نهایی به­کار می­گیرند. این در حالی است که بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چند سطحی و دریافت پورسانت از فروش آن­ها را دارد.

شرکت بازاریابی شبکه‌ای:: شرکتی است که به روش تعریف شده در بند قبل برای عرضۀ کالای خود اقدام می­کند.

بازاریاب: هر شخص حقیقی که به دور از یک مکان ثابت تجاری از طریق فروش کالا به مصرف‌کنندة نهایی یا حمایت و تشویق شبکة زیرمجموعه خود، موجب گسترش فروش شرکت شود.

مصرف‌کننده: هر شخصی که کالا را به هدف غیرتجاری و صرفاً جهت مصرف خریداری می‌کند.

کالا: عبارت است از یک یا چند گروه کالایی قابل عرضه توسط شرکت بازاریابی شبکه ای که به­وسیلۀ دبیرخانۀ کمیتۀ نظارت تعیین و اعلام می­گردد.

عضو‌گیری: تمامی فعالیت‌هایی که در راستای ملحق کردن یک بازاریاب جدید به شرکت، جهت بازاریاب‌ شدن صورت می‌گیرد.

زیر مجموعه: بازاریابان دیگری که یک بازاریاب معرفی می کند و تحت حمایت و سرپرستی وی هستند.

طرح تجاری: طرحی که بر اساس آن شرکت بازاریابی شبکه‌ای، در قبال فروش کالا توسط شخص بازاریاب یا بازاریابان زیرمجموعة وی، حق‌الزحمه­شان را محاسبه و به آن­ها پرداخت می‌کند.

مجوز تأسیس: موافقت دبیرخانه با ثبت شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ادارة ثبت، پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در این دستور العمل است.

مجوز فعالیت: مجوزی است که از سوی دبیرخانه برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید‌التأسیس، پس از انطباق عملیات با ضوابط این دستورالعمل، اعطا می­شود.

فصل دوم: شرایط و نحوة اخذ مجوز تأسیس و فعالیت

الف. نحوۀ صدور مجوز تأسیس

مادّۀ ۲: اشتغال به فعالیّت بازاریابی شبکه‌ای صرفاً توسط اشخاص حقوقی و با رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.

مادّۀ ۳: ارائة مجوز از سوی دبیرخانه به هیچ وجه مؤیّد عملکرد شرکت، قبل از صدور مجوز نیست.

مادّۀ ۴: حداقل سرمایه برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

مادّۀ ۵: متقاضیان تأسیس شرکت بازاریابی شبکه‌ای، باید تقاضای خود را همراه با مدارک و اطلاعات ذیل به دبیرخانه تحویل دهند.

۵-۱٫ تکمیل فرم شمارة ۱ حاوی اطلاعات مرتبط با اعضای متقاضی تأسیس شرکت بازاریابی شبکه‌ای و نحوه فعالیت آن؛

۵-۲٫ تکمیل فرم شمارة ۲ حاوی اطلاعات مربوط به طرح پرداخت حق‌الزحمة بازاریابان؛

۵-۳٫ تکمیل فرم شمارة ۳ حاوی اطلاعات مربوط به امور مالی متقاضی تأسیس شرکت بازاریابی شبکه‌ای؛

۵-۴٫ تکمیل فرم شمارة ۴ حاوی اطلاعات پیوست اعم از کاتالوگ‌ها، سایر اوراق و اسناد مدّ­نظر متقاضی بازاریابی شبکه‌ای؛

۵-۵٫ ارائة مجوزهای لازم در خصوص کالاهای مدّ­نظر در طرح بازاریابی شبکه‌ای از مراجع ذی­صلاح (در صورت لزوم)؛

۵-۶٫ بیان شفاف و دقیق شرایط و ابزار بازاریابی، فروش، توزیع، استرداد، تبلیغ، آموزش، اطلاع‌رسانی، همة پرداخت‌ها و دریافت‌ها، شرایط قرارداد بازاریابان و اخذ شکایات و رسیدگی به آن­ها؛

۵-۷٫ بیان فرآیند بازاریابی و طرح تجاری به­صورت شفاف، مستند، قابل ارزیابی و نظارت و دارای توجیه اقتصادی.

مادّۀ ۶ : متقاضی باید به­طور شفّاف نحوۀ تأمین کالا را بیان کند.

تبصره: کالای ارائه شده توسط متقاضی باید دارای «ایران کد» باشد.

مادّۀ ۷: تمامی تراکنش‌های مالی شرکت باید از طریق حساب‌های قانونی متقاضی در سیستم بانکی کشور صورت پذیرد.

مادّۀ ۸ : فرآیند بازاریابی و طرح تجاری باید دارای شرایط ذیل باشد:

۸-۱٫ گرانتر نبودن قیمت کالای ارائه شده در طرح، از قیمت  متعارف بازار؛

۸-۲٫ نبود خرید یا سرمایه گذاری اولیۀ اجباری و یا دریافت هرگونه وجه به هر دلیل، برای ورود به طرح تجاری؛

۸-۳٫ تأکید بر خرده‌فروشی کالا به مصرف‌کنندگان؛

۸-۴٫ محاسبه و پرداخت پورسانت صرفاً بر اساس فروش کالا و نه عضوگیری یا هر نحو دیگر؛

۸-۵٫ پرداخت پورسانت تا زمان اشتغال بازاریاب به فعالیت بازاریابی؛

۸-۶٫ ارائة مسیر مشخص برای ارائة شکایات توسط بازاریابان و مصرف‌کنندگان از طریق فراهم آوردن فرم قابل دسترس به هر دو صورت حضوری و آنلاین و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در مدت زمان حداکثر ۱۰ روز و ارائة پاسخ کتبی؛

۸-۷٫ عدم اجبار مصرف‌کنندگان به عضویت در شرکت یا شبکة بازاریابی؛

۸-۸ . عدم امکان هرگونه فروش کالا توسط یک بازاریاب به بازاریاب دیگر؛

۸-۹٫ بیشتر نبودن حق بازاریابی فروش کالا توسط زیرمجموعه در برابر حق بازاریابیِ خرده فروشی همان کالا توسط فرد؛

۸-۱۰٫ ارائة گزارش مالی به بازاریابان صرفاً پس از انجام عملیات بانکی و درج کد رهگیری تراکنش در سیستم بانکی کشور؛

۸-۱۱٫ پرداخت مجموع حق بازاریابی به بازاریاب­ها متناسب با سود خرده فروشی کالاهای قابل عرضه توسط شرکت؛

۸-۱۲٫ تخصیص حداقل ۴۰ درصد از مجموع حق بازاریابی به خرده‌فروشی کالا؛

۸-۱۳٫ محاسبة پورسانت بر اساس درصدی از قیمت فروش کالا یا مبلغی ثابت به ازای هر فروش؛

۸ – ۱۴٫ پرداخت تمامی پورسانت­ها به­صورت نقدی و حداکثر در پایان هر ماه؛

۸ – ۱۵٫ جوایز پیش­بینی شده در طرح تجاری شرکت باید معیّن و مشخّص بوده و نباید به­صورت بن خرید یا از محصولات خود شرکت باشد.

مادّۀ ۹: دبیرخانه در صورت تأیید اطلاعات دریافت شده از متقاضی و احراز سایر شرایط اقدام به صدور مجوز تأسیس خواهد کرد.

تبصره: مجوز تأسیس شرکت صرفاً به‌منظور انجام کارهای ثبتی صادر می‌شود و شروع به فعالیت شرکت منوط به طی فرآیند اخذ مجوز فعالیت است.

مادّۀ ۱۰: ثبت شرکت در ادارة ثبت شرکت‌ها و هرگونه تغییر در آن، موکول به مجوز تأسیس صادره از دبیرخانه است.

مادّۀ ۱۱: اعتبار مجوز‌تأسیس صادره برای ثبت شرکت از تاریخ صدور به مدت شش ماه است.

مادّۀ ۱۲: دبیرخانه پس از اتمام فرآیند تأسیس و حصول اطمینان از انطباق مدارک با مقررات موضوعه و احراز صلاحیت متقاضیان، مجوز تأسیس را صادر و یا پاسخ منفی خود را اعلام می‌کند.

مادّۀ ۱۳: شرکت متقاضی تا قبل از اخذ مجوز فعالیت، مجاز به استفاده از هر عبارت و عنوانی که مفهوم اخذ مجوز یا تحت نظارت دبیرخانه بودن را تداعی کند، نمی­باشد.

مادّۀ ۱۴: شرکت بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند، اقدام به تأسیس شعبة رسمی با ثبت در ادارة ثبت شرکت‌ها و اعلام به دبیرخانه کند و تمامی فعالیت‌های شرکت به غیر از فروش مستقیم به مصرف کنندۀ نهایی باید صرفاً در محل دفتر مرکزی یا شعب مورد تأیید دبیرخانه صورت پذیرد.

تبصره: هیچ بازاریابی، حق گرفتن مکانی را تحت عنوان دفتر آموزش و یا هر عنوان دیگر ندارد.

ب) شرایط و نحوة اخذ مجوز فعالیت

مادّۀ ۱۵: متقاضی باید شرکت خود را حداکثر طی یک ماه پس از اخذ مجوز تأسیس، در ادارۀ ثبت، به‌صورت سهامی خاص ثبت کرده و اساسنامه (مطابق با نمونه اساسنامه) و روزنامۀ رسمی را به دبیرخانه ارائه کند.

تبصره ۱: فعالیت بازاریابی شبکه‌ای باید صرفاً به­عنوان تنها فعالیت مجاز شرکت، در اساسنامة آن قید شود.

تبصره ۲ : حوزة مجاز فعالیت شرکت‌های ثبت شده در خارج از تهران فقط در محدودة استان ثبت شده است.

مادّۀ ۱۶: شرکت موظف است، ضمانت‌نامه‌های مالی به میزان۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، به دبیرخانه ارائه کند.

مادّۀ ۱۷: متقاضی موظف است، نرم افزار خود را حداکثر ۳ ماه پس از اخذ مجوزتأسیس به دبیرخانه ارائه وتأییدیه مربوطه را از دبیرخانه اخذ کند.

مادّۀ ۱۸: دبیرخانه پس از دریافت مدارک و نرم‌افزار مربوطه و حصول اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات و طرح‌های ارائه شده توسط متقاضی، مجوز فعالیت را صادر می‌کند.

مادّۀ ۱۹: اعتبار مجوز فعالیت صادره از تاریخ صدور برای دو سال است.

تبصره: در صورت عدم فعالیت شرکت بیش از سه ماه متوالی، مجوز فعالیت صادره به تشخیص دبیرخانه باطل می‌شود.

فصل سوم: نحوة نظارت بر فعالیت شرکت­های بازاریابی شبکه‌ای

مادّۀ ۲۰: شرکت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامة خود و طرح تجاری مصوب، موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات ذی‌ربط، مفاد این دستورالعمل و دستورات دبیرخانه که به موجب مقررات صادر می‌شود، است.

مادّۀ ۲۱: مسئولیت نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر عهدۀ دبیرخانه است.

مادّۀ ۲۲: شرکت موظف است، آمار و اطلاعات مورد نیاز دبیرخانه را به نحوی که دبیرخانه تعیین می‌کند، تأمین و ارسال کند.

مادّۀ ۲۳: دبیرخانه در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و نحوة فعالیت شرکت، اعزام می­کند. مدیران شرکت موظفند، تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی‌ها ارائه کرده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی دبیرخانه فراهم کنند.

مادّۀ ۲۴: در صورتی­که گزارش بازرسان دبیرخانه چه در مراجعه حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعة فعالیت‌های شرکت، حاکی از تخلف از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط باشد، دبیرخانه، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را به اجرا می‌گذارد:

۲۴-۱٫   ابلاغ تخلفات صورت گرفته، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع تخلف؛

۲۴-۲٫   الزام مدیران شرکت به تهیّة گزارش در خصوص برنامة زمانی مربوط به چگونگی رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی؛

۲۴-۳٫  الزام مدیران شرکت به تهیة صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مقاطع مد نظر؛

۲۴-۴٫  تکلیف به مدیران شرکت برای به ‌کارگیری بازرس یا حسابرس مقیم برای مدت معین؛

۲۴-۵٫ اعمال برخی محدودیت‌ها در شاخه‌های مختلف فعالیت شرکت؛

۲۴-۶٫ تذکر کتبی به مدیران شرکت، حاوی بیان تخلفات احرازی و دستور رفع تخلفات صورت گرفته ظرف مدت زمان معین؛

۲۴-۷٫ فراخواندن مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره شرکت، جهت ادای توضیحات درخصوص تخلفات؛

۲۴-۸٫ درج تخلفات و برخوردها با شرکت در سایت دبیرخانه؛

۴۲ نظر

 1. مجتبی

  چرا؟؟!!
  کاشک این کمیته نظارت تکلیف مارا روشن می کرد یه روز قانون میزاره تا میایم به اون عادت کنیم و توی شرکت راهش بندازیم یاعوض میشه یا چند تا بندش کم یا زیاد میشه بازم تا به قانون جدید عادت میکنیم اصلاحیه میزنه آخه چرا؟! فکر کنم کسانی که توی دوسه سال او بشوند موش آزمایشگاهی هستن آخرشم خودشون نمی فهمن چه کاری باید انجام بدهند

 2. عیار

  شرط ورود نیست شرط ماندن هست
  باتوجه به قانون فروش اجباری برای ماندن در سیستم و عدم دریافت پورسانت از شاخه ها در صورت توقف فروش توسط خود فرد میتوان تمامی سیستم های دارای شرط فوق را به نوعی هرمی دانست که با متن قانون تناقض دارد .چرابرخورد نمی شود

  • ناشناس

   حاجی اشتباه فهمیدی! خرید اجباری ممنوع تو کل دنیا ولی حداقل خرید برای فعال بودن همه جا هست

  • رضا

   بله کاملا درسته خرید اجباری ممنوع می باشد حداقل خرید همه جا و در همه شرکت ها است برای مثال
   شرکت مخابرات اگر سه ماه خطتت رو شارژ نکنی سلب امتیاز می شود
   و همین طور شرکت های دیگر
   و این در مورد فعال بودن حساب

   و مورد دوم اینکه اگر شما حساب فعال نباشه و همه مثل شما در این سیستم فقط دکوری بخوان باشن و خریدی حداقل نداشته باشند این سیستم فروش هم از کار میوفتد و هیچ سودی به کسی داده نمی شود

 3. عیار

  شرط ماندن؟
  در بند ۸-۵این گونه می خوانیم که : پرداخت پورسانت تا زمان اشتغال بازاریاب به فعالیت بازاریابی؛ و در تعریف فعالیت بازاریابی می خوانیم : بازاریابی شبکه­ای: یک روش فروش محصول است که شرکت­هایی که از این روش استفاده می کنند، افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از یک مکان ثابت تجاری برای فروش محصول به­طور مستقیم به مصرف کننده نهایی به­کار می­گیرند. این در حالی است که بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چند سطحی و دریافت پورسانت از فروش آن­ها را دارد. یعنی: اگرشخصی اقدام به تشکیل گروه بازاریابی کرد و درادامه فقط آنها را مدیریت کند باید به او پورسانت یرداخت شودوقتی در تعریف گفته می شود شخص میتواند گروه تشکیل دهد یعنی این از فعالیت های او به حساب می آید. تنها در صورت عدم فعالیت شخص و گروهش می توان آن شخص یا گروه راحذف نمود.

 4. عیار

  فروش مستقیم با نمایندگی
  در این قسمت می خوانیم :بازاریابی شبکه­ای: یک روش فروش محصول است که شرکت­هایی که از این روش استفاده می کنند، افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از یک مکان ثابت تجاری برای فروش محصول به­طور مستقیم به مصرف کننده نهایی به­کار می­گیرند. این در حالی است که بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چند سطحی و دریافت پورسانت از فروش آن­ها را دارد. به قسمت به دور از یک مکان ثابت تجاری پس دادن نمایندگی توسط شرکت های فروش مستقیم به بازاریاب هاب فعال خلاف قانون است دفاترتحویل کالا نیز نبایدبه نام بازاریاب ها باشد

 5. کوروش

  روند رو به تکامل
  بهترین و ضروری ترین اتفاقی که در عالم هستی می افتد تغییراتی است که به کاملتر شدن تمامی آنچه در هستی وجود داردمنجرمیشود که این شامل جانداران و بی جانهاست. این قانون درمورد انسان و هرآنچه به وی مربوط میشود هم صدق میکندو شاید بتوان گفت روند رو به تکامل بشریت یک قانون گریزناپذیراست. خیلی خوب یادم میاد وقتیکه اولین مجوز برای بازاریابی شبکه ای در ایران صادر شد یکی از دوستانی که اطلاعات به روز و کاملی از این صنعت داشت حجم بالایی انتقادازقوانین و شرکتهای واجد صلاحیت داشت که البته ازنظرمن هم کاملا درست بود,ولی آنروز من قاطعانه نکته مهمی به اون دوست تذکردادم انکه:”اصلا مهم نیست این قوانین الان ضعف دارن و مجوز به چه شرکتهایی داده میشه, مهم اینه که بازاریابی شبکه ای در ایران قانونی شده و شرکتهایی (اگرچه با نقاط ضعف فراوان) موفق به اخذمجوز شدند” در ادامه هم به دوستم گفتم که مطمئنم قوانین و شرایط به سوی تکامل حرکت می کنند و در این مساله شک ندارم چون روند رو به تکامل خصوصیت غیرقابل تغییر بشریت است. و الان که این تغییرات مبارک در قوانین این حرفه رخ داده باید بگم که فکرنمیکردم اینقدر زود به اینجابرسیم چون در عرض فقط دو سال به جایی رسیدیم که تقریبا میشه گفت تفاوت فاحشی بین قوانین ایران و جاهای دیگه دنیا نیست. حالافقط باید منتظر چندتا شرکت معتبر بود همین و من اطمینان دارم که این اتفاق هم بزودی محقق میشه. فقط چندتانکته هم به نویسنده مقاله بالا عرض کنم: بند۸٫۲و۸٫۳ حذف نشدند بلکه به قسمت دیگری منتقل شدند.اگر به قسمت مدارک موردنیاز در سایت اصناف و همچنین سایت بازاریابی شبکه ای مراجعه کنید نوشته شده:۵- کلیه مجوزهای لازم مرتبط با کالای مورد اشاره در طرح از دستگاههای مربوطه (همچون مجوز بهداشت،بسته بندی،واردات قانونی و گواهی ثبت سفارش جهت کالاهای وارداتی، مجوز تولید ، گواهی منع تبلیغات عمومی و……………………) و ایران کد. به امید سربلندی ایران و ایرانی

 6. nmbtl.blogfa

  جواب به کورش
  نقل قول: ” فقط چندتانکته هم به نویسنده مقاله بالا عرض کنم: بند۸٫۲و۸٫۳ حذف نشدند بلکه به قسمت دیگری منتقل شدند.اگر به قسمت مدارک موردنیاز در سایت اصناف و همچنین سایت بازاریابی شبکه ای مراجعه کنید نوشته شده:۵- کلیه مجوزهای لازم مرتبط با کالای مورد اشاره در طرح از دستگاههای مربوطه (همچون مجوز بهداشت،بسته بندی،واردات قانونی و گواهی ثبت سفارش جهت کالاهای وارداتی، مجوز تولید ، گواهی منع تبلیغات عمومی و……………………) و ایران کد.” در این بند بغیر از ایران کد مابقی حذف شده است.

 7. مجتبی

  فهرست گروههای کالایی قابل عرضه توسط شرکتهای بازاریابی شبکه ای
  با توجه به فهرست گروه های کالایی که توسط وزارت صنعت و معدن تعریف شده محصولات شرکت ابر تجارت در کدام گروه قرار دارند؟ محصولات طلا نقره و بدلیجات در هیچکدم از گروهها قرار ندارند!!!!!!!!!

 8. احمد

  فهرست گروههای کالایی قابل عرضه توسط شرکتهای بازاریابی شبکه ای
  بازاریابان ایرانیان زمین و ابر تجارت کهکشانم تو این گروهها نمی باشد…ایا منحل می شوند؟؟؟؟؟؟؟ممنون می شویم سریعتر پاسخ دهید چون ما در حاله فعالیتیم

 9. محمد

  دستورالعمل جدید
  این قوانین خیلی بهترند هرچه زودتر به قوانین

 10. نصیر

  هر اتفاقی که بیوفتد به سود ماست
  تکمیل قوانین بازاریابی شبکه ای در کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا، سالها طول کشید! پس اصلاحات موردی قوانین بازاریابی شبکه ای ایران چیز عجیبی نیست و به سود ماست. البته مشکل قانونمندی در ایران، وضع قوانین نیست، اجرای قوانین است! برای مثال ما بیش از یک ماه است که قرارداد امضا کرده ایم و منتظر دریافت کارت عضویت هستیم.

 11. مهدی

  مثبت
  مثبت فکر میکنیم.مثبت نگاه میکنیم و صبوریمون رو اثبات میکنیم.گرصبر کنیم ز قوره حلوا سازیم

 12. مجید

  تاسیس شرکت
  سلام آبا میشه شرکتی را با کالای خودرو تاسیس کرد ؟

 13. عباس

  لیست کالاهای مجاز
  وقتی شرایط کلی برای کالا در نظر گرفته می‌شود، قاعدتاً نیازی به لیست کردن نیست چون اقلام زیادی وجود دارد که شرایط کلی اعلام شده را دارد و ممکن در زمان لیست کردن از قلم بیافتد و یا اقلام انقدر زیاد باشد که عملاً لیست کردن آن منطقی نباشد. پس بهتر است در زمان صدور مجوز، کالاها با شرایط قانونی مطابقت داده شود و درصورت داشتن شرایط، مجوز صادر گرد

 14. عباس

  ماده ۱۵،تبصره ۲ : حوزة مجاز فعالیت شرکت‌های ثبت شده در خارج از تهران فقط در محدودة استان ثبت شده است.
  این بند مغایر سیایت دولت مبنی بر تمرکز زدایی از پایتخت است. چه ایرادی دارد شرکتی در استانی غیر از تهران ثبت شود و فعالیت کشوری داشته باشد؟

 15. عباس

  شرط حداقل مدرک تحصیلی و تآیید مدیران شرکت توسط هیئت نظارت
  شرط حداقل مدرک تحصیلی و تآیید مدیران شرکت توسط هیئت نظارت حذف شده؟

 16. عباس

  خدمات
  آیا امکان بازاریابی شبکه‌ای برای خدمات وجود دارد؟

 17. Phayvilack

  That really captures the spirit of it. Thanks for posintg

 18. میثم گنجی

  اطلاع رسانی
  بازاریابی شبکهه ای کار خوبی است اما اطلاع رسای در مورد این کار نمی شود

 19. مسعود

  تجزیه تحلیل ممنوع
  دوستان فعال تجزیه و تحلیل نکنید کارتونو بکنید و پیش برید.آدم یا جلو میره یا میشینه تحلیل میکنه.

 20. حسن

  چه کالایی مورد تاییده؟
  سلام از کجا بفهمیم کالایی که بهم معرفی میشه مورد تاییده؟یعنی وقتی شرکت تاسیس میشه بعدش احتمالش هست که محصول بهش اضافه بشه؟

 21. حسن

  چه کالایی مورد تاییده؟
  میشه بگید شرکت ابرتجارت کهشان چه کالاهایی رو مجازه؟

 22. داود

  ایا تحمیل نظر شخصی مجریان قانون خلاف قانون است؟
  تا چند هاه پیش متوجه شدم پلیس فتا شهر اراک از قانونی بودن هفت شرکت مجاز در حال فعالیت اطلاعی ندارن با بردن اثناد و مدارک و البته صحبت و بحث مطقاعد شدن…ولی بازم هر کی برای تحقیق اونجا میره نظر شخسی شونو میگن تلاشش میکنن مردم منصرف کنن به نظر شما باید چه کار کرد؟؟؟

  • mehdi

   سلام دوست عزیز…این مشکل شمارو ما هم داشتیم،هیچ کسی خبر نداره متاسفانه………..من مراجعه کردم مثل شما مدارک رو بردم…….جالبه بدونید نه اداره بازرگانی ونه مجمع امور صنفی ونه نیروی انتظامی واداره آگاهی وووو هیچ کدومشون خبر نداشتند….

 23. arash

  bizکار دولت ایران قابل ستایش وقدردانی است من ازباعث این کار تشکردارم هدف مادر (بیز) جا افتادن این صنعت واحترام به مشتری است ازهمه خواهش میکنم به mlmبه صورت قانونی بپردازن تااین صنعت پایدار شود راستی شرکتش فرقی نمیکنه فقط بیاید کارکنید

 24. بازاریاب شبکه ای

  گله، شکایت، انتقاد صریح
  با سلام به همه دوستان یکسال هست در یکی از این سیستم ها به طور مداوم و بی وقفه حضور دارم و دارای مجموعه بالای ۱۰۰۰ نفری، ۸ ماه است از صدور اولین دستورالعمل و ۴٫۵ ماه از اصلاحیه آن گذشته ولی متاسفانه نه شرکتها عین خیالشون هست که یه تکونی به خودشون بدن و طبق دستورالعمل قوانین را پیاده کنند و نه عین خیال این کمیته و قانون گزاران بازاریابی شبکه ای هیت که بیان یقه این شرکتارو بگیرن که اینا به موقع کاراشونو انجام بدن که اینقدر ما مجموعه دارها و همچنین اساتید و سروران و لیدرهای بزرگ این صنعت مورد اتهام دروغگویی قرار نگیرند.

 25. ali

  محصول
  هدف از تشکیل شرکت های بازاریابی شبکه ای حمایت از صنعت و تولید ملی باید باشه نه اینکه هر شرکتی بتونه هر محصولی که خواست بزاره خواهشا برای سالم موندن این فضا به شرکت ها فقط اجازه ی استفاده از محصولات داخلی داده بشه تا بحث اشتغال زایی در این صنعت در بخش تولید هم صورت بگیره جدیدا شرکت ها دارن میرن به سمت محصولات خارجی که این یه ضعف بزرگ تو این صنعت میشه و دیگه بحث حذف واسته ها هیچ معنی و مفهومی پیدا نمیکنه امیدوارم این مسئله جدی گرفته بشه سپاس …

 26. مهراد

  فروش ماهیانه
  با سلام فروش ماهیانه از الزامات بازاریابی شبکه ای می باشد. به امید روزی که بازاریابی شبکه ای به صورت حرفه ای در ایران قابل رویت باشد. دوستان تغییرات نشانه انعطاف پذیری سیستم نظارتی بوده و به این معنی می باشد که راه برای رسیدن به نقطه مطلوب باز است. با آرزوی موفقیت برای همه شما

 27. سعید

  جواب برای ابهام کالای ابر تجارت کهکشان
  سلام.دوستان شرکت ابر تجارت کهکشان قبل ازینکه سبد کالایی توسط وزارت مشخص شود مجوز فعالیت گرفته است پس با محصولات فعلی مجاز به فعالیت است و هیچ مشکلی ندارد اما دیگر مجوزی برای فروش طلا برای شرکتی دیگر صادر نخواهد شد.WIN

 28. جواد

  سوال مهم لطفا همه دقت کنن
  سلام .اگه من ۲سال از وقتمو بزار برای ایجاد یه شبکه فروش و بعد دیگه شرکت نخواد به فعالیت خودش ادامه بده تکلیف من که دوسال از عمر و وقتمو گذاشتم روی این کار چیه .

  • رضوی

   درود
   جواد جان در انتخاب شرکت دقت کنی هیچ وقت این اتفاق نمی افتد

  • ناشناس

   دوست عزیز اگه یه مغازه داشته باشی که درامدش خیلی عالی باشه میای بعد دوسال درشو ببندی یا کارتو گسترش میدی که بیشتر پول در بیاری؟

 29. سارا

  سوال
  ایافعالیت شرکت ابرتجارت کهکشان مغایر با قانون است ماده صریح مربوطه را در قانون مجازات اعلام کنید

 30. فریدون

  با سلام ، راستش رو بخواهید نمی فهمم تغییر در عرض یکسال چهار بار یعنی چی ؟ از دوستان و سروران گرامی که هر روز تصمیم میگیرند و یک یا چند جمله کم یا زیاد میکنند سوالی دارم و اون اینکه شما اگه یک روز در ادارتون بهتون بگن از امروز باید با لباس فرم بیایید ؟ چند ماه بعد بگن بدون لباس فرم ؟ چند ماه بعد بگن …. شما خودتون در مورد اون اداره و مدیرانش چه فکری میکنید ؟ آیا احساس امنیت می کنید ؟ حتی در ذهن خودتون اون زمان فکر می کنید هر لحظه ممکنه که یا من رو اخراج کنند و یا حتی بگن باید فقط با لباس زیر به اداره بیایید ؟؟؟؟ این تغییر متوسط هر سه ماه یک بار در قوانین بازاریابی شبکه ای دقیقا همینه !!!خواهش می کنم ثبات و آموزش و ارتباط مداوم و پیوسته با مدیران و لیدرهای شرکتها را سرلوحه خود بگذارید بعد نتیجه اش را ببینید با تشکر

 31. حمید رضا سرشاهی

  در مورد کالاها باید به کمیته عزیز عرض کنم
  یه سری ناملایمات در حق یه شرکت شد که واقعا جای تعجب داره
  گفتم تا این محصولاتو تو انبار داریم میتونید بفروشید
  ولی فرداش فکس دادن نه بردارید از سایت

  یعنی چی
  به فکر بازاریاب که نیستید
  شرکتم که هیچی
  حداقل به نت قانونی کمک کنید
  ایقد بی اعتمادی راه نندازید
  انگار جدیدا تغییر کردن اعضا
  نمیدونن چکار میکنن

  عزیزان صنعت نوپا رو مینوازن

  حرص نمیکنن

 32. مسعود

  بازاریابی شبکه ای تو ایران راه دشواری رو پیش رو داره حتی دولت هم با احتیاط قدم برمیداره

 33. رضا

  از دوستانی که اطلاع دارند لطفا یکی توضیح بده “ماده ۱۴ ” مفهومش چیه ؟!!!!

 34. شاکی

  سلام
  نمیدونم کمیته نظارت اطلاع نداره یا خودشو به بی اطلاعی زده شاید هم فقط توی تهران بازرس داده وخبر نداره در دیگر استانها چه خبره
  اینجا اعظا شرکت …!..روش کارشون به این شکل هست که اگر مییخوای کار کنی باید یک میلیون محصول بخری مهم نیست چی میخری اگر لازمت نشد میریزی توی جوی آب چون درآمد اصلی از عضو گیری هست وبعد هم برای پورسانت گرفتن مجبوری ماهی صدهزارتومن بخری و هر زمانی که تعداد افراد مجموعه تو به یک عدد خاص مثلا بیست نفر رسید باید خودت دفتر جدا بگیری ضمنا دانشجویان را وادار به گرفتن مرخصی تحصیلی می کنند تا به اصطلاح در این مدت سقف بزنن و………
  فکر میکنم این موارد برخلاف این بندهاست!!!!!

  ۸-۷٫نبود خرید یا سرمایه گذاری اولیۀ اجباری و یا دریافت هرگونه وجه به هر دلیل، برای ورود به طرح تجاری؛

  ۸-۳٫ تأکید بر خرده‌فروشی کالا به مصرف‌کنندگان؛
  ۸-۴٫ محاسبه و پرداخت پورسانت صرفاً بر اساس فروش کالا و نه عضوگیری یا هر نحو دیگر؛
  مادّۀ ۱۴: ……

  تبصره: هیچ بازاریابی، حق گرفتن مکانی را تحت عنوان دفتر آموزش و یا هر عنوان دیگر ندارد.
  !!!!!!!!!!!!!!!!

  • رضایت

   سلام خدمت همه
   در جواب اون فردی که به عنوان شاکی اومدن پیام گذاشتن باید بگم که از اونجایی که ایشون باید از زیرمجموعه های یکی از افراد در شیراز باشه که از یکی از افرادشون به پایی ن یه استراتژی طراحی کردن و درعین حال که محصول میخری واسه سقف زدن هم تلاش میکنی و در عرض ۲تا ۴ سال بهش میرسی.
   اولا” که منم طبق اون استراتژی جلو میرم هیچکس مارو مجبور به خردید حتما” یک میلیون نکرده و نمیکنه و قطعا” شمارو هم مجبور نکردن و شما تشتباهی متوجه شدید.عزیز دل برادر تو میتونی زیر یک میلیون خرید داشته باشی ولی اگه قراره در عرض ۲تا ۴ سال به سقف درامدی برسی در عرض ۷ تا ۱۰ سال و شایدم بیشتر به سقف درامد میرسی و البته هیچکس هم واسه ماهی ۱۰ ۱۲ هزارتومان از صبح تا شب نمیاد کار بکنه تا شاید ۱۰ سال دیگه به سقف برسه!!!! پس اول درست منظور رو بگیرید بعد بیاید اینجا از این حرفها بزنید،هیچکس هیچکسیو رو مجبور به خرید نمیکنه فقط پیشنهاد میدن که اگه این کارو بکنی بهتره.
   و در مورد اینکه مجبوری ماهی ۱۰۰هزارتومن واسه دریافت پورسانت خرید کنی باید بگم ظاهرا” شما نتنها فرق بین مجبور تا پیشنهادرو نتونستید متوجه بشید بلکه کلا” از قانون مقرارت هم بی اطلاعید!!! عزیز دل براد این توی قانون مقرارات اومده که هر شخص اگه قراره تو ماه پورسانتی دریافت بکنه باید اون ماه خریدی انجام داده باشه و حداقل هم باید ۱۰۰هزارتومان باشه تا پروسانت های اون ماه به حسابش واریز بشوند.
   و بازهم مطلب بعدیتون که بازهم دال بر بی اطلاعی شدید شما از نتورک هست،آخه بازم عزیز دل برادر تو اگه مدرسه ایی که گنجایش هزارنفرم داشته باشی وقتی مجموعه ات میرسه به ۱۵۰۰ نفر اونارو کجا میخای جای بدی؟چطور میخای پیشرفت کنی؟چطور میخای آموزشون بدی؟بابا عزیز من چرا بدون اطلاع میای تهمت میزنی،بله اتفاقا” بهترین کارو میکنن و میگن وقتی مجموعه ات به ۲۰ تا ۴۰ نفر رسید باید یه دفتر جداگونه با دوستاتون بزنید تا بتونه مجموعه تون رشد کنه و آموزششون بدیم.
   پیشنهاد،برید دوباره از اول قوانین مقرارت رو دقیق بخونید لصــــــــــــــــــفا”

 35. شاکی

  هیچ کس نیست پیگیری کنه؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*

شما می توانید نظرات خود را از طریق این قسمت ارسال کنید