اخبار داخلی

دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت آریا پژوهش یکتا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت سخت کوشان اریس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
وضعیت سامانه 30006082
نقص فنی سامانه پیامکی 30006082 برطرف شد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت جی ام اوشن اونیو پی تا ای منطقه آزاد چابهار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت توکا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
پلمپ شرکت غیرمجاز
شرکت بازاریابی شبکه ای غیرمجاز تلفیق هنر توسط مراجع و ارگان های مربوطه پلمپ شد.
اخطار کتبی به شرکت بازاریابی شبکه ای
پیرو تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای، شرکت تلاش آفرینان تجارت (تات) با اخطار کتبی مواجه گردید.
تذکر به مدیران شرکت ها
اجرای بخشنامه ابلاغی به شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای در رابطه با اطلاعات مندرج در پایگاه داده ای شرکت ها
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت فوژان شبکه تجارت پاسارگاد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت آرمان تدبیر اطلس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.

صفحات