اطلاعیه های کمیته نظارت

ایجاد ادله الکترونیکی به منظور حفظ حقوق بازاریابان
تذکر کتبی به شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
اخطار کتبی جهت شرکت راه سوم پارسیان
تعلیق شرکت آویژه سگال
قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان
فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی
بازاریابی تک سطحی روشی از فروش محصول است که در آن کلیه حق کمیسیون ها و پاداش ها براساس عملکرد فروش شخصی بازاریاب یا فروشنده پرداخت می شود.
براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای که به تایید هیات عالی...
ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد «2»، «12» و تبصره ماده «87» قانون نظام صنفی)
اعمال نظامات کنترل داخلی بر عملکرد شرکت را غیرممکن می نماید به استناد مواد معنونه عضویت افراد مذکور به عنوان بازاریاب ممنوع گردیده است

صفحات