مقالات

اقدامات ضروری پس از ابطال پروانه کسب شرکت
موضوعی که تبدیل به چالش در ذهن بازاریابان شده است، تکلیف بازاریاب پس از ابطال مجوز شرکت های بازاریابی شبکه ای است.
وظایف اداره نظارت WFDSA
WFDSA تحت نظارت شورای مدیریت است؛ این شورا متشکل از مدیران ارشد عملیاتی پیشتاز که از اعضای شرکت ها در سراسر جهان هستند، می باشد.
آشنایی با فدراسیون جهانی فروش مستقیم
WFDSA در سال 1978 در واشنگتن آمریکا تاسیس و مستقر شد.
شرح اقدامات حمایتی فدراسیون جهانی فروش مستقیم
WFDSA همواره طی فعالیت و تعاملات خود با شرکت های فروش مستقیم سراسر دنیا، فعالیت های حمایتی مثمر ثمری انجام می دهد.
چگونگی شناسایی یک شرکت هرمی
بازاریابان آگاه باشند که در صورت فعالیت و عدم تامین خواسته شرکت های هرمی (عضوگیری و پرداخت وجه)، هیچ گونه بازگشت سرمایه ای وجود ندارد و سرمایه اولیه به طور کامل از دست خواهد رفت.
تشریح قانون گذاری در فدراسیون جهانی فروش مستقیم
جلسه سالیانه شورای فدراسیون جهانی، هفتم و هشتم نوامبر سال 2016 در سانفرانسیسکو برگزار شد. این جلسه روي مسائل کلیدی برنامه های آتی انجمن جهانی فروش مستقیم تمرکز کرد.
فعالیت های بشر دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم
گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی در سال 2017 به شرح زیر می باشد. براساس گزارش wfdsa، شصت و سه شرکت در این فعالیت ها حضور داشته اند.
منشور اخلاقی WFDSA
كمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.
جزئیات نشست کمیته آموزش WFDSA
نشست کمیته آموزش WFDSAدر ارتباط با وقایع و عملکردهاي مختلف انجمن صورت گرفت.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت آریا پژوهش یکتا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.

صفحات