مقالات

فعالیت های بشر دوستانه شرکت هاي فروش مستقیم
گزارش WFDSA ازفعالیت های بشر دوستانه جهانی در سال 2017 به شرح زیر می باشد. براساس گزارش wfdsa، شصت و سه شرکت در این فعالیت ها حضور داشته اند.
منشور اخلاقی WFDSA
كمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.
جزئیات نشست کمیته آموزش WFDSA
نشست کمیته آموزش WFDSAدر ارتباط با وقایع و عملکردهاي مختلف انجمن صورت گرفت.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت آریا پژوهش یکتا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
تعرف فروش مستقیم
در جلسه هیئت مدیره انجمن فروش مستقیم، مورخ ژوئن 2013، تعریف جدیدی از روش فروش مستقیم برای کاربرد رسمی توسط انجمن و شرکت های عضو آن ارائه شده است.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت سخت کوشان اریس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال دریافت کرد.
شرکت های برتر فروش مستقیم جهان
در 25 آوریل 2019، مجله فروش مستقیم (DSN) لیست 100 شرکت برتر فروش مستقیم در جهان را منتشر کرد.
بررسی آمار شرکت های بازاریابی شبکه ای
بررسی آمارهای موجود در زمینه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در سال 97 به شرح ذیل است.
جایگاه لیدر در شرکت های بازاریابی شبکه ای
لیدرها یا سرشاخه های شرکت های بازاریابی شبکه ای با سوءاستفاده از جایگاه خود مشکلاتی را در فعالیت بازاریابان و به تبع آن شرکت ها ایجاد نموده اند.
شرایط بازخرید کالا
بازخرید کالا به دلیل سلایق شرکت ها و عدم اطلاع بازاریابان از ضوابط آن، تبدیل به چالشی در حوزه بازاریابی شبکه ای شده است.

صفحات