مقالات

بررسی ادعایی دروغ در حرفه بازاریابی شبکه ای
یکی از ادعاهایی که در مورد حرفه بازاریابی شبکه ای مطرح می شود این است که هرکسی می تواند کار بازاریابی را انجام دهد و به درآمد بالایی دست پیدا کند، این ادعا نیمی از حقیقت را بیان می کند و به طور کامل...
آموزش مهارت های بازاریابی
بازاریابی شبکه ای حرفه ای است که با دارا بودن برخی مهارت ها که یادگیری آن ها چندان هم سخت نیست، می توانید به موفقیت برسید. مری کریستنسن یکی از کارشناسان باتجربه در این حرفه، 6 مهارت اصلی را برای کسب...
بررسی حکم دادخواهی شرکت Herbalife
به تازگی اتهامی را بر علیه شرکت Herbalife در دادگاه فدرال کالیفرنیا مطرح کرده است که در آن شرکت را متهم به تمرکز بر عضوگیری به جای تمرکز بر خرده فروشی محصولات مراقبت شخصی، مکمل های رژیمی و غذایی اش...
شیوه های جذب مشتری
اساس بازاریابی شبکه ای فروش است و بدون انجام فروش دست یابی به درآمد امکان پذیر نیست. برای این که بتوانید محصولات تان را به راحتی به فروش برسانید و جذب مشتری کنید چهار مرحله را می بایست پشت سر بگذارید.
تکنیکی مؤثر در انجام فروش
یکی از ویژگی هایی که در اکثر بازاریابان دیده می شود ویژگی تکثیر است. به این معنی که این افراد تکنیک منحصر به فرد خودشان در انجام فروش و یا عضوگیری را ندارند؛ بلکه تماماً همانند لیدرهای خود رفتار می...
هشت عامل مهم
در اینجا به هشت عاملی که در طراحی یک طرح بازپرداخت مهم هستند به ترتیب اهمیت اشاره می کنیم
لزوم پرداختن به بحث آموزش در بازاریابی
یکی از مؤلفه های دست یابی به موفقیت در هر کسب و کاری یادگیری مداوم است. وقتی به زندگی افراد موفق توجه کنید، می بینید که یک ویژگی در همه ان ها مشترک است و آن یادگیری هر روزه و به دنبال رشد بودن است.
Casmire Okafor از رازهای موفقیت می گوید
یکی از بازاریابان حرفه ای و پردرآمد بازاریابی شبکه ای در وب سایت آموزشی خود 5 عامل کلیدی را برای کسب موفقیت در حرفه بازاریابی شبکه ای معرفی کرده است.
عوامل مؤثر در کسب موفقیت
در برخی بررسی ها عوامل اصلی شکست بازاریابان در بازاریابی شبکه ای عملکرد ناصحیح و محصولات بی کیفیت شرکت ها معرفی شده است، اما در مواردی که عملکرد شرکت و محصولات آن مناسب است، دلیل اصلی دلسردی...
Ann Sieg در کتاب 7 دروغ بازاریابی شبکه ای
Ann Sieg در کتاب 7 دروغ بازاریابی شبکه ای، یکی از دروغ های مطرح شده توسط افراد فعال در این صنعت را ادعای ساختن کسب و کار برای افراد جدیدالورود بدون نیاز به انجام دادن هیچ گونه تلاشی توسط آنان مطرح...

صفحات