مقالات

Tim Goldstein
حرفه بازاریابی شبکه ای علاوه بر اینکه افراد زیادی را در عرصه تجارت به موفقیت رسانده، شکست خوردگانی را نیز در دل خود جای داده است
قوانین حمایتی ICC از فروشندگان مستقیم
کمیته فروش مستقیم اتاق بین المللی بازرگانی (ICC) در راستای حمایت از فروشندگان مستقیم مقررات رفتاری را مورد تصویب قرار داده که رعایت آن برای شرکت های بازاریابی شبکه ای الزامی است.
فرمول موفقیت بازاریابان
شما برای موفقیت در هر حرفه ای نیاز دارید که برای خودتان طرح موفقیت بریزید. اگر اهداف تان را مشخص نکنید به جایگاهی که تمایل دارید، نمی رسید و نمی توان عنوان فرد موفق را به شما داد.
واقعیت هایی در مورد حرفه بازاریابی شبکه ای
برخی از افراد ذهنیت غلطی نسبت به حرفه بازاریابی شبکه ای دارند و براساس این ذهنیت اقدام به فعالیت می نمایند که این موضوع منجر به خدشه دار شدن چهره صنعت و تشدید تصورات منفی در مورد آن گردیده است. افراد...
Scentsy Fragrance
Scentsy Fragrance یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای است که فعال در صنعت عطر و ظروف سرامیکی نگه دارنده است.
طرح های بازپرداخت
کمیته نظارت بازاریابی شبکه ای به منظور توزیع عادلانه و ایجاد محدودیت در سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش معیارهایی را تبیین نموده است و شرکت ها را ملزم نموده است ظرف مدت معینی طرح سود دهی خود را براساس...
ویژگی های یک طرح بازپرداخت مناسب
یکی از مواردی که بازاریابان قبل از پیوستن به شرکت های بازاریابی شبکه ای باید به دقت مورد بررسی قرار دهند و چشم خودشان را بر روی آن نبندند، طرح بازپرداخت شرکت است. معمولاً بازاریابان آن چنان در مورد...
مصاحبه با رئیس شرکت ام وی
ام وی با وجود ابهاماتی که در زمینه مقررات بازاریابی در هند وجود دارد و دستگیری مدیر عامل این شرکت در هند به اتهام عدم شفافیت فعالیت بازاریابی، سرمایه گذاری در این کشور را به صورت سرسختانه دنبال کرده...
فروش مستقیم
بر طبق آماری که DSN (Direct selling news) از طریق مصاحبه با شرکت های فروش مستقیم دنیا بدست آورده است، به رتبه بندی شرکت های روش مستقیم پرداخته است.
چگونه می توان در حرفه بازاریابی شبکه ای به موفقیت رسید
برخی بر این تصورند زمانی در یک کسب و کار موفق هستند که بتوانند به سطح درآمدی بالایی دست پیدا کنند و یا در اصطلاح پول بیشتری به دست بیاورند. در بازاریابی شبکه ای نیز وضع به همین منوال است؛ بیشتر...

صفحات