مقالات

Dave Vass در کتاب عصر جدید بازاریابی
Dave Vass در کتاب عصر جدید بازاریابی 5 دروغ رایج در بازاریابی را مورد بررسی قرار داده است.
تکنیک های فروش محصول
بنا بر تعاریفی که از بازاریابی شبکه ای مطرح شده است، خرده فروشی اساس کار در این حرفه بوده و در برخی کتاب ها از آن تحت عنوان ستون فقرات بازاریابی شبکه ای نام برده می شود.
معرفی شخصیت های بی ثبات شرکت ها
ام ال ام جانکی (Mlm junkie) در توصیف افرادی به کار می رود که در طول 6 ماه مدام از شرکتی به شرکت دیگر می روند. این افراد با کوچکترین ناکامی در یک شرکت، به دنبال عضویت در داخل شرکت دیگر هستند و تعهد...
بررسی ادعایی دروغ در حرفه بازاریابی شبکه ای
یکی از ادعاهایی که در مورد حرفه بازاریابی شبکه ای مطرح می شود این است که هرکسی می تواند کار بازاریابی را انجام دهد و به درآمد بالایی دست پیدا کند، این ادعا نیمی از حقیقت را بیان می کند و به طور کامل...
آموزش مهارت های بازاریابی
بازاریابی شبکه ای حرفه ای است که با دارا بودن برخی مهارت ها که یادگیری آن ها چندان هم سخت نیست، می توانید به موفقیت برسید. مری کریستنسن یکی از کارشناسان باتجربه در این حرفه، 6 مهارت اصلی را برای کسب...
بررسی حکم دادخواهی شرکت Herbalife
به تازگی اتهامی را بر علیه شرکت Herbalife در دادگاه فدرال کالیفرنیا مطرح کرده است که در آن شرکت را متهم به تمرکز بر عضوگیری به جای تمرکز بر خرده فروشی محصولات مراقبت شخصی، مکمل های رژیمی و غذایی اش...
شیوه های جذب مشتری
اساس بازاریابی شبکه ای فروش است و بدون انجام فروش دست یابی به درآمد امکان پذیر نیست. برای این که بتوانید محصولات تان را به راحتی به فروش برسانید و جذب مشتری کنید چهار مرحله را می بایست پشت سر بگذارید.
تکنیکی مؤثر در انجام فروش
یکی از ویژگی هایی که در اکثر بازاریابان دیده می شود ویژگی تکثیر است. به این معنی که این افراد تکنیک منحصر به فرد خودشان در انجام فروش و یا عضوگیری را ندارند؛ بلکه تماماً همانند لیدرهای خود رفتار می...
هشت عامل مهم
در اینجا به هشت عاملی که در طراحی یک طرح بازپرداخت مهم هستند به ترتیب اهمیت اشاره می کنیم
لزوم پرداختن به بحث آموزش در بازاریابی
یکی از مؤلفه های دست یابی به موفقیت در هر کسب و کاری یادگیری مداوم است. وقتی به زندگی افراد موفق توجه کنید، می بینید که یک ویژگی در همه ان ها مشترک است و آن یادگیری هر روزه و به دنبال رشد بودن است.

صفحات