مقالات

فرهنگ تیمی
یکی از چالش هایی که بازاریابان برای توسعه کسب و کارشان با آن مواجه هستند، نگهداری افرادی زیر مجموعه شان است.
اشتباهات افراد جدیدالورود
واضح است هر حرفه ای که بدون شناخت و مهارت کافی آغاز شود، اشتباهات افراد افزایش یافته و آنان را در بلند مدت دچار مشکلات اساسی در پیشرف کارشان می نماید.
سؤالات بی پاسخ
بسیاری از افرادی که علاقه مند به فعالیت در حرفه بازاریابای شبکه ای هستند، نگرانی هایی برای ورود به شرکت های فعال داخلی دارند که تا حدودی این نگرانی ها طبیعی است. همه این سؤالات نگرانی مشترک بین...
تعداد بازاریابان فعالی در این حرفه رابه تفکیک استان
از زمان شروع فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و گسترش دامنه آن به استان های کشور، تعداد افراد علاقه مند به فعالیت در این حرفه رو به افزایش است.
شیک پوشی و گران پوشی در بازاریابی شبکه ای
در بعضی زمینه ها این جذابیت دوطرفه است. بدین معنا که افراد موفق هم به میزان زیاد علاقه دارند با افراد شرکت کننده دیدار کنند و با آنها وارد گفتگو شوند. یکی از این مناسبات دوسویه بازاریابی شبکه ای است.
انصراف از فعالیت بازاریابی
یکی از دغدغه های بازاریابان که مشکلات زیادی را برای آن ها به وجود آورده، انصراف از فعالیت بازاریابی است. در رابطه با این مطلب دو نکته قابل طرح است، اول عدم آگاهی از بازاریابان در رابطه با مراحل این...
محصول مناسب
بازاریابی شبکه ای به عنوان بهترین روش عرضه محصول برای تولید کنندگان داخلی معرفی شده است؛ یعنی این حرفه ابزاری کارآمد برای اقتصاد محسوب می شود.
وظایف مدیران
سازمان ها تجاری براي دست يابي به موفقيت در همه زمينه ها، بايد در برابر انتظارات اجتماعي و اصول اخلاقي پاسخگو باشند و با رعايت اخلاق کار و مسئوليت اجتماعي، به بهترين نحو اين گونه انتظارات را با اهداف...
یکی از موضوعاتی که در آموزش بازاریابان کمتر به آن پرداخته می شود، نحوه پیگیری حقوق آن ها و طرح شکایت از شرکت است.
بانوان و بازاریابی
با گسترش دامنه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و افزایش گرایش به این فعالیت، بانوان نیز به جرگه علاقه مندان به آن پیوسته اند؛ به گونه ای که سهم بسیار زیادی از تعداد اعضای شرکت ها به این گروه اختصاص...

صفحات