مقالات

Creator Academy
برای قانونی نشان دادن فعالیت خود با ثبت شرکتی تحت عنوان 'Creator Academy' با سرمایه دو رینگیتی و سرمایه اسمی 10 میلیون رینگیتی (حدود دو میلیون و 400 هزار دلاری) دو شرکت 'Adrows' و...
فرهنگ تیمی
یکی از چالش هایی که بازاریابان برای توسعه کسب و کارشان با آن مواجه هستند، نگهداری افرادی زیر مجموعه شان است.
اشتباهات افراد جدیدالورود
واضح است هر حرفه ای که بدون شناخت و مهارت کافی آغاز شود، اشتباهات افراد افزایش یافته و آنان را در بلند مدت دچار مشکلات اساسی در پیشرف کارشان می نماید.
سؤالات بی پاسخ
بسیاری از افرادی که علاقه مند به فعالیت در حرفه بازاریابای شبکه ای هستند، نگرانی هایی برای ورود به شرکت های فعال داخلی دارند که تا حدودی این نگرانی ها طبیعی است. همه این سؤالات نگرانی مشترک بین...
تعداد بازاریابان فعالی در این حرفه رابه تفکیک استان
از زمان شروع فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و گسترش دامنه آن به استان های کشور، تعداد افراد علاقه مند به فعالیت در این حرفه رو به افزایش است.
شیک پوشی و گران پوشی در بازاریابی شبکه ای
در بعضی زمینه ها این جذابیت دوطرفه است. بدین معنا که افراد موفق هم به میزان زیاد علاقه دارند با افراد شرکت کننده دیدار کنند و با آنها وارد گفتگو شوند. یکی از این مناسبات دوسویه بازاریابی شبکه ای است.
انصراف از فعالیت بازاریابی
یکی از دغدغه های بازاریابان که مشکلات زیادی را برای آن ها به وجود آورده، انصراف از فعالیت بازاریابی است. در رابطه با این مطلب دو نکته قابل طرح است، اول عدم آگاهی از بازاریابان در رابطه با مراحل این...
محصول مناسب
بازاریابی شبکه ای به عنوان بهترین روش عرضه محصول برای تولید کنندگان داخلی معرفی شده است؛ یعنی این حرفه ابزاری کارآمد برای اقتصاد محسوب می شود.
وظایف مدیران
سازمان ها تجاری براي دست يابي به موفقيت در همه زمينه ها، بايد در برابر انتظارات اجتماعي و اصول اخلاقي پاسخگو باشند و با رعايت اخلاق کار و مسئوليت اجتماعي، به بهترين نحو اين گونه انتظارات را با اهداف...
یکی از موضوعاتی که در آموزش بازاریابان کمتر به آن پرداخته می شود، نحوه پیگیری حقوق آن ها و طرح شکایت از شرکت است.

صفحات