چندرسانه ای

مستند مجاز
وضعیت بازاریابی شبکه ای در ایران رضایت بخش است؟
فیلم ویژگی های یک محصول مناسب از دیدگاه مایک شفیلد
در این ویدئو مایک شفیلد ، کارشناس و مدرس با سابقه درحوزه بازاریابی شبکه ای و آموزش ،در رابطه با اهمیت انتخاب یک محصول مناسب در بازاریابی شبکه ای می گوید.
تاریخچه فعالیت فروش مستقیم
در این ویدئو شما با تاریخچه فعالیت فروش مستقیم و بازاریابی چند سطحی آشنا می شوید
فیلم آموزشی
در این ویدئو شما با نکات مهمی درباره محصولات آشنا می شوید
فیلمی برای آموزش بازاریابان
در این ویدئو شما با نکات مهمی که در برنامه های آموزشی باید به آن اشاره کنید آشنا می شوید
در این ویدئو شما با مفاهیم پایه فروش مستقیم و بازاریابی چند سطحی آشنا می شوید
در این ویدئو شما با طرح بازپرداخت و خصوصیات مهم آن آشنا می شوید
شرکت های هرمی( قسمت اول)
در این ویدئو شما با تاسیس و شگردهای شرکت های هرمی آشنا می شوید( قسمت اول)
شرکت های هرمی( قسمت دوم)
در این ویدئو شما با تاسیس و شگردهای شرکت های هرمی آشنا می شوید( قسمت دوم)