شناسه : 151
يكشنبه 9 آبان 1395 ساعت 12:32 2016-10-30 12:32:08
سایت اخبار فروش مستقیم با مشارکت کارشناسان مرکز Quantum، مشارکت در شناسایی بهترین مکان کاری در شرکت های فروش مستقیم کرده اند.
سایت اخبار فروش مستقیم با مشارکت کارشناسان مرکز Quantum، مشارکت در شناسایی بهترین مکان کاری در شرکت های فروش مستقیم کرده اند.

سایت اخبار فروش مستقیم با مشارکت کارشناسان مرکز Quantum، مشارکت در شناسایی بهترین مکان کاری در شرکت های فروش مستقیم کرده اند. این رقابت برای تمامی شعب مرکزی شرکت های فروش مستقیم در شمال آمریکا که هر کدام حداقل 50 کارمند داشتند، فراهم شده بود. شرکت های منتخب که به عنوان بهترین مکان برای فعالیت بازاریابی شبکه ای شناخته شده اند به ترتیب حروف الفبا در ادامه لیست شده اند. همه این شرکت ها دارای امتیازات برابری هستند و به عنوان بهترین مکان که در آن ها مشارکت بالایی بین کارمندان آن ها وجود داشته است، معرفی شده اند.

Jemberry
Jeunesse
Legal shield
Nuskin
ZurvitaTeam
National
Usana

این شرکت ها محیط کاری را ایجاد کردند که بهترین ها را برای همکارانشان فراهم کرده است. مشارکت کارمندی در این شرکت ها در بالاترین میزان خود وجود داشته است، همان طور که می دانیم مشارکت در محیط کار کلیدی برای افزایش بقاء کارمندان، انگیزش و بهره وری است.

در این رقابت برگزار شده، مرکز Quantum از کارمندان شرکت های منتخب خواسته بود تا پرسشنامه آنلاینی را که برای سنجش میزان مشارکت در محیط کار طراحی شده است را پر کنند، سپس این مرکز پاسخ ها داده شده را جمع آوری و ارزیابی نموده و شرکت های مشارکت کننده را بر مبنای نمره کلی شان رتبه بندی کرده است. براساس نتایج این پرسشنامه اسامی بالا انتخاب شده اند.

این مرکز عواملی چون به رسمیت شناختن کارمندان، مشارکت، تکامل مدیریت را اندازه گیری کرده است، داده ها از پاسخ های کارمندان به دست آمده است.

Quantum شرکت فن آوری HR است که بیش از یک دهه به ارزیابی بهترین شرکت ها پرداخته و در حال حاضر از 40 طرح در سر تا سر شمال آمریکا پشتیبانی می کند.


اضافه کردن دیدگاه جدید