شناسه : 152
يكشنبه 9 آبان 1395 ساعت 13:00 2016-10-30 13:00:15
اگر چه هند با 1.3 میلیار نفرجمعیت دارای بیش از 50 درصد از جمعیت جوان جهان است و دارنده ی رتبه سوم اقتصاد جهانی (ppp) است؛ فروش مستقیم تنها یک میلیارد دلار فروش سالیانه، در این کشور داشته است.
اگر چه هند با 1.3 میلیار نفرجمعیت دارای بیش از 50 درصد از جمعیت جوان جهان است و دارنده ی رتبه سوم اقتصاد جهانی (ppp) است؛ فروش مستقیم تنها یک میلیارد دلار فروش سالیانه، در این کشور داشته است.

اگر چه هند با 1.3 میلیار نفرجمعیت دارای بیش از 50 درصد از جمعیت جوان جهان است و دارنده ی رتبه سوم اقتصاد جهانی (ppp) است؛ فروش مستقیم تنها یک میلیارد دلار فروش سالیانه، در این کشور داشته است.

فقدان قوانین شفاف و طرح های نامناسب، دسیسه های پونزی، زنجیره ی پولی و … از دلایل عدم رشد فروش مستقیم و بازاریابی چند سطحی و راکد بودن این صنعت در این کشور بوده است.

اما هم اکنون قانون مند سازی بازاریابی چند سطحی در هند روبه اتمام است و آن ها قصد قانونی کردن این حرفه  را در کشور خود نموده اند.

بازاریابی چند سطحی در هند، در سال 1995 با شرکت oriflame  آغاز شد.  قابل ذکر است اگر چه فروش مستقیم در این کشور قانونی بوده اما بازاریابی چند سطحی در این کشور قانونمند نبود و غیر قانونی تلقی می شد، چرا که اغلب با طرح های هرمی و پونزی اشتباه گرفته می شد.


اضافه کردن دیدگاه جدید