شناسه : 176
شنبه 15 آبان 1395 ساعت 11:50 2016-11-5 11:50:37
بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 2004 ،5/1 میلیون نفر از مردم برزیل در این حرفه مشغول به فعالیت میباشند که بالغ بر 93% آنها توانسته اند از این صنعت درآمدی به صورت کمیسیون و پاداش در ازای فروش محصولات دریافت کنند .در سال 2004 میزان رشد خرده فروشی از طریق این روش 4/27 % بوده است در حالی که میزان رشد خرده فروشی کلی در برزیل 3/9 % بر اساس آمار رسمی ارائه شده میباشد .
بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 2004 ،5/1 میلیون نفر از مردم برزیل در این حرفه مشغول به فعالیت میباشند که بالغ بر 93% آنها توانسته اند از این صنعت درآمدی به صورت کمیسیون و پاداش در ازای فروش محصولات دریافت کنند .در سال 2004 میزان رشد خرده فروشی از طریق این روش 4/27 % بوده است در حالی که میزان رشد خرده فروشی کلی در برزیل 3/9 % بر اساس آمار رسمی ارائه شده میباشد .

بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 2004 ،5/1 میلیون نفر از مردم برزیل در این حرفه مشغول به فعالیت میباشند که بالغ بر 93% آنها توانسته اند از این صنعت درآمدی به صورت کمیسیون و پاداش در ازای فروش محصولات دریافت کنند .در سال 2004 میزان رشد خرده فروشی از طریق این روش 4/27 % بوده است در حالی که میزان رشد خرده فروشی کلی در برزیل 3/9 % بر اساس آمار رسمی ارائه شده میباشد .

بر اساس آمار در سال 2004 شرکت های فعال برزیل 300 عدد میباشند که میزان فروش آنها در این سال 4/10 بیلیون رئال برزیل میباشد .برخی از شرکت های بزرگ خارجی حاضر در برزیل به قرار زیر میباشند :

Herbalife -Mary Kay – Avon – Amway.

و شرکت های داخلی که مشغول به فعالیت هستند نظیر    Natura ، Aretta   Contem میباشند.شرکت های برزیلی بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 2006 از نظر میزان فروش از تمامی شرکت های بزرگ خارجی پیشی گرفته اند .

 

مشارکت های اقتصادی ، مالیاتی ، اجتماعی :

صنعت فروش مستقیم با سرمایه گذاری بالا در بخش تولید ، ایجاد مراکز پژوهشی و پرداخت مالیات تاثیرات چشم گیری در اقتصاد این کشور داشته است .

بر اساس بررسی های انجام شده در سال 2004 در برزیل تعداد 15000 نفر به عنوان پرسنلی دائمی در بخش های مختلف این صنعت علاوه بر 5/1 میلیون فروشنده مستقیم مشغول به فعالیت میباشند .

در مجموع و تنها در سال 2004 میزان پرداختی به این تعداد 6/3 بیلیون رئال میباشد که مقدار 7/4 میلیون آن به صورت دستمزد کارکنان و 2/3 بیلیون آن به صورت کمیسیون و پاداش به فروشندگان مستقیم پرداخت شده است .این مقدار نشان دهنده تاثیرات مستقیم اقتصادی این حرفه در کشور برزیل میباشد .

در برزیل 84% فروشندگان زنان میباشند که اکثریت آنها متاهل و خانواده ای متشکل از 3 یا بیشتر را دارند .آمار و ارقام این صنعت نشان دهنده تاثیر ویژه این حرفه در ایجاد فرصت های کار آفرینی برای زنان میباشد به طوری که شاید در بستر دیگری به این تعداد فراهم نباشد .

بر اساس آمار سال 2004 از مبلغ 3/643 رئال ، 1/36 بیلیون در آمد های مالیاتی حاصل شده است . این در حالی است که با خرید محصولات و خدمات از شرکت های دیگر برزیلی و پرداخت ها به کارکنان 2/071 بیلیون رئال حاصل شده که نتیجه آن 9/1 درآمد های مالیاتی میباشد .

مشارکت این صنعت در زمینه ایجاد اشتغال، درآمد ، سرمایه گذاری و توسعه و تحقیقات مجموعا باعث افزایش درآمد های مالیاتی دولت شده است .

در مجموع این صنعت باعث افزایش سطح کیفیت زندگی در افراد حاضر در این حرفه شده است . کارآفرینی ، برنامه کاری انعطاف پذیر و توسعه مهارت های تجاری افراد به خصوص در زمینه فروش از تاثیرات مستقیم حضور این صنعت در این کشور میباشد .


اضافه کردن دیدگاه جدید