شناسه : 178
شنبه 15 آبان 1395 ساعت 13:55 2016-11-5 13:55:31
بر طبق آمار اعلام شده توسط سایت mlm news، مردان حدود 20 درصد از نیروی کارفروش مستقیم در سطح جهانی را تشکیل می دهند.
بر طبق آمار اعلام شده توسط سایت mlm news، مردان حدود 20 درصد از نیروی کارفروش مستقیم در سطح جهانی را تشکیل می دهند.

فروش مستقیم صنعتی است که شهرت آن به دلیل ارائه فرصت های کاری پاره وقت برای زنان در سال های ابتدایی شروع فعالیتش بوده است. اما امروز آمارها نشان دهنده افزایش تعداد مردان جذب شده در این صنعت می باشد. بر طبق آمار اعلام شده توسط سایت mlm news، مردان حدود 20 درصد از نیروی کارفروش مستقیم در سطح جهانی را تشکیل می دهند. در کشورهایی همانند هند بر طبق اعلام رئیس انجمن فروش مستقیم هند، این آمار از 37.5درصد در سال 12-2011 به 42.4 درصد در سال 15-2014 افزایش پیدا کرده است.

در مقابل، سهم زنان در تعداد کل افرادی که در فروش مستقیم جذب شده اند رو به کاهش است. بر طبق داده های بخش بازرگانی سایت mlm news سهم زنان در تعداد کل فروشندگان مستقیم در سال 15-2014، 57.6 درصد بوده است که در مقایسه با نسبت 62.5 درصد در سال 12-2011 کاهش داشته است؛ در حالیکه سهم مردان در سال 15-2014، 42.4 درصد بوده است که در مقابل نسبت 37.5 درصدی سال 12-2011 افزایش داشته است.


اضافه کردن دیدگاه جدید