شناسه : 270
شنبه 22 آبان 1395 ساعت 12:27 2016-11-12 12:27:45

براساس ابلاغیه دبیرخانه کمیته نظارت به شماره 60/135408 مورخ 95/6/14 به منظور توزیع عادلانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش، کلیه شرکت ها موظف شده اند حداکثر ظرف مدت دو ماه طرح سوددهی خود را با معیارهای اعلامی منطبق کنند به نحوی که پرداخت های آبان ماه سال جاری به بازاریابان باید براساس معیارهای مورد نظر محاسبه و پرداخت گردد.بنابراین شرکت ها قبل از سپری شدن مهلت مذکور باید نسبت به ارائه طرح سوددهی و نرم افزار مربوط جهت اخذ موافقت دبیرخانه مذکور اقدام نمایند.


اضافه کردن دیدگاه جدید