شناسه : 368
يكشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 10:30 2017-2-5 10:30:56
درپی رواج استفاده از برخی اصطلاحات نامتعارف و مورد استفاده شرکت های هرمی توسط بازاریابان ، کمیته محترم نظارت ممنوعیتی را با مضمون زیر در این مورد وضع کرده است
درپی رواج استفاده از برخی اصطلاحات نامتعارف و مورد استفاده شرکت های هرمی توسط بازاریابان ، کمیته محترم نظارت ممنوعیتی را با مضمون زیر در این مورد وضع کرده است

درپی رواج استفاده از برخی اصطلاحات نامتعارف و مورد استفاده شرکت های هرمی توسط بازاریابان ، کمیته محترم نظارت ممنوعیتی را با مضمون زیر در این مورد وضع کرده است

 

مدیران و بازاریابان محترم شرکت ­های بازاریابی شبکه­ ای

طبق بخشنامه شماره 245024/ 60مورخ 95/11/13 دبیرخانه کمیته نظارت استفاده از اسامی، عناوین و یا اصطلاحات نامتعارف و نامانوس برای بازاریابان و سازمان های  فروش آنها از قبیل انقلاب نتورک، ارتش نتورک و... ممنوع است.بدیهی است درصورت عدم رعایت موضوع تبعات حقوقی ناشی از آن متوجه شرکت ها و بازاریاب خاطی خواهد بود. 


اضافه کردن دیدگاه جدید