شناسه : 489
شنبه 3 تير 1396 ساعت 15:25 2017-6-24 15:25:35
شرکت های مطرح بین المللی در عرصه بازاریابی شبکه ای از زمان آغاز فعالیت شان قلمرو فعالیت خود را محدود به بازارهای داخلی نکرده و دامنه فعالیت شان را به بازارهای بین المللی گسترش داده اند. از جمله بازارهایی که مورد توجه شرکت های سردمدار آمریکایی و اروپایی قرار دارد، بازارهای آسیایی است.
شرکت های مطرح بین المللی در عرصه بازاریابی شبکه ای از زمان آغاز فعالیت شان قلمرو فعالیت خود را محدود به بازارهای داخلی نکرده و دامنه فعالیت شان را به بازارهای بین المللی گسترش داده اند. از جمله بازارهایی که مورد توجه شرکت های سردمدار آمریکایی و اروپایی قرار دارد، بازارهای آسیایی است.

شرکت های مطرح بین المللی در عرصه بازاریابی شبکه ای از زمان آغاز فعالیت شان قلمرو فعالیت خود را محدود به بازارهای داخلی نکرده و دامنه فعالیت شان را به بازارهای بین المللی گسترش داده اند. از جمله بازارهایی که مورد توجه شرکت های سردمدار آمریکایی و اروپایی قرار دارد، بازارهای آسیایی است.

برخی از کشورهای آسیای که پیشینه طولانی تری در پذیرش فعالیت بازاریابی چندسطحی دارند عبارتند از: 

o       قبرس

o       هند

o       اندونزی

o       ژاپن

o       مالزی

o       فیلیپین

o       سنگاپور

شرکت های بین المللی که بیشترین فعالیت را در کشورهای آسیایی داشته و این قاره به عنوان یکی از اصلی ترین بازارها در توزیع محصولات شان بوده در جدول زیر مشخص شده است:

 


اضافه کردن دیدگاه جدید