شناسه : 492
يكشنبه 11 تير 1396 ساعت 14:36 2017-7-2 14:36:46
یارنل برای رسیدن به موفقیت بهای آن را پرداخت کرد و تنها به واسطه کار درست و پشتکار توانست به موفقیت دست پیدا کند.
یارنل برای رسیدن به موفقیت بهای آن را پرداخت کرد و تنها به واسطه کار درست و پشتکار توانست به موفقیت دست پیدا کند.

مارک  یارنل کشیشی در یکی از شهرهای ایالت تگزاس است که بر اثر ورشکستگی مالی بخش زیادی از دارایی های خود را از دست داد. او هنگام مواجه با بحران مالی به واسطه یکی از دوستانش  با بازاریابی شبکه ای آشنا شد. دوست او یکی از کارشناسان با تجربه در زمینه بازاریابی شبکه ای بود. در ابتدای شروع کار حامی او وعده دست یابی به موفقیت بزرگ و رهایی از مشکلات مالی را داد به شرط آنکه او بر چهار دشمن موفقیتش غلبه کند. چهار دشمن نامبرده شده عبارت بودند از: پس زدن، نیرنگ، بی انگیزگی و ریزش.

یارنل در ابتدا لیست 200 نفره از دوستان و آشنایان را فراهم کرد و از همگی آنان برای معارفه کارش دعوت به عمل آورد. از این لیست 200 نفره تنها 57 نفر در جلسه حاضر شدند و از این تعدا تنها 12 نفر حاضر به همکاری با او شدند. بعد از شروع فعالیت 11 نفر از همکاران او از کار خسته شده  و آن را رها کردند، تنها یک نفر پا به پای او مراحل سخت کار را با پشت کار گذراند و به همراه مارک تبدیل به یکی از بازاریابان موفق شد.

یارنل برای رسیدن به موفقیت بهای آن را پرداخت کرد و تنها به واسطه کار درست و پشتکار توانست به موفقیت دست پیدا کند.

 


اضافه کردن دیدگاه جدید