شناسه : 536
شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 09:41 2017-8-12 09:41:41
ثبت خرید واقعی و بر اساس نیاز به کالا با توجه به قیمیت و کیفیت مورد عرضه ، یعنی اینکه اگر کالایی را برای مصرف شخصی خود از شرکت بازاریابی شبکه ای خرید کرده اند
ثبت خرید واقعی و بر اساس نیاز به کالا با توجه به قیمیت و کیفیت مورد عرضه ، یعنی اینکه اگر کالایی را برای مصرف شخصی خود از شرکت بازاریابی شبکه ای خرید کرده اند

بازاریاب گرامی 

منظور از ثبت خرید واقعی و بر اساس نیاز به کالا با توجه به قیمیت و کیفیت مورد عرضه ، یعنی اینکه اگر کالایی را برای مصرف شخصی خود از شرکت بازاریابی شبکه ای خرید کرده اید این سوال را از خودتان بپرسید که آیا اگر عضو شرکت بازار یابی شبکه ای نبودید باز هم این کالا را با همان شرایط کیفی و قیمتی موجود در شرکت خرید می کردید؟

اگر جواب منفی است بهتر است در انتخاب شرکت تجدید نظر کنید.


اضافه کردن دیدگاه جدید