شناسه : 61
چهارشنبه 30 دى 1394 ساعت 11:30 2016-1-20 11:30:22
در این ویدئو شما با تاسیس و شگردهای شرکت های هرمی آشنا می شوید( قسمت دوم)
شرکت های هرمی( قسمت دوم)

تأسیس و شگردهای شرکت های هرمی

در این ویدئو شما با تاسیس و شگردهای شرکت های هرمی آشنا می شوید( قسمت دوم)

 


اضافه کردن دیدگاه جدید