شناسه : 613
چهارشنبه 15 شهريور 1396 ساعت 11:33 2017-9-6 11:33:54
مصرف کننده نهایی در تمامی کسب و کارهای تجاری از جمله بازاریابی شبکه ای عنصری مهم در سودآوری و رسیدن به درآمد است. اهمیت جلب رضایت مصرف کنندگان تا به جایی است که در تمامی قوانین مربوط به کسب و کارهای تجاری بخشی را اختصاص به حمایت از حقوق این گروه داده اند.
مصرف کننده نهایی در تمامی کسب و کارهای تجاری از جمله بازاریابی شبکه ای عنصری مهم در سودآوری و رسیدن به درآمد است. اهمیت جلب رضایت مصرف کنندگان تا به جایی است که در تمامی قوانین مربوط به کسب و کارهای تجاری بخشی را اختصاص به حمایت از حقوق این گروه داده اند.

مصرف کننده نهایی در تمامی کسب و کارهای تجاری از جمله بازاریابی شبکه ای عنصری مهم در سودآوری و رسیدن به درآمد است. اهمیت جلب رضایت مصرف کنندگان تا به جایی است که در تمامی قوانین مربوط به کسب و کارهای تجاری بخشی را اختصاص به حمایت از حقوق این گروه داده اند. از جمله این قوانین، قوانین تجارت الکترونیک است. برخی از حقوق تعیین شده برای مصرف کنندگان در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:

ماده 33 -فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

 د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.(

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 37 -در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.

ماده 38 -شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

 الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد33 و 34 این قانون موظف به ارائه آن است.

 ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

موارد مطرح شده از مهم ترین حقوق بازاریابان است که رعایت آن توسط شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز به نوعی الزام آور است. یعنی مصرف کنندگان در صورت خرید از یک شرکت بازاریابی شبکه ای از این حق برخوردار هستند که طی 7 روز کاری با توجه به شرایط تعیین شده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا را به شرکت مرجوع نمایند و شرکت ها نیز به عنوان شخصی حقوقی ملزم به مسترد نمودن مبلغ محصول بدون کسر هرگونه وجهی هستند. البته این حق فقط در صورت خرید مستقیم از شرکت بازاریابی شبکه ای الزام آور است و هنوز در رابطه با خرید مصرف کننده از بازاریاب تمهیدات قانونی در نظر گرفته نشده است.

 

 

 

 

          


اضافه کردن دیدگاه جدید