شناسه : 985
سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 11:59 2019-10-1 11:59:41
جلسه سالیانه شورای فدراسیون جهانی، هفتم و هشتم نوامبر سال 2016 در سانفرانسیسکو برگزار شد.  این جلسه روي مسائل کلیدی برنامه های آتی انجمن جهانی فروش مستقیم تمرکز کرد.
تشریح قانون گذاری در فدراسیون جهانی فروش مستقیم

قانون گذاري درWFDSA چگونه است؟

جلسه سالیانه شورای فدراسیون جهانی، هفتم و هشتم نوامبر سال 2016 در سانفرانسیسکو برگزار شد. این جلسه روي مسائل کلیدی برنامه های آتی انجمن جهانی فروش مستقیم تمرکز کرد.
WFDSA توسط شورای مدیران اداره می شود. این شورا متشکل ازمأمورین اجرایی اصلی است که از اعضای پیشرو در شرکت های سراسر دنیا هستند. در واقع  ریاست WFDSA از اعضاي شورا  براي یک دوره سه ساله انتخاب می شود.
 
مدیر شورا مصالح، خدمات، فعالیت ها، سیاست ها و همچنین اولویت هاي WFDSA را تعیین نموده و  بودجه اجرایی سالانه و برنامه کاري که براي گرو­ه­هاي اجرایی تنظیم شده است را تصویب می کند .
 
جلسه سالیانه شورای فدراسیون جهانی، هفتم و هشتم نوامبر سال 2016 در سانفرانسیسکو برگزار شد.  این جلسه روي مسائل کلیدی برنامه های آتی انجمن جهانی فروش مستقیم تمرکز کرد.
 
سخنران مدعو mark pincus مؤسس  Zynga بود که در این جلسه در رابطه با silicon valley (منطقه ای در 70 کیلومتري جنوب شرقی سانفرانسیسکو است که به دلیل قرار داشتن
 
بسیاري از شرکت هاي مطرح انفورماتیک  شهرت دارد) و کارآفرینی خود صحبت کرد .
 
اعضاي شوراي اجرایی همچنین ازfacebook، apple و ... بازدید کردند و مطالب بسیاري را از عملکرد آنها در بازدید هاي روزانه فرا گرفتند. شورا جلسه سالیانه را براي بررسی و رسیدگی به مسائلی که روي این صنعت اثر می­ گذارد، برگزار می کند و  actionplan  یا برنامه اقدام را تنظیم می نماید. ن کلیدي، آموزش به مصرف کننده و گروه هاي
 
ابتکار عمل استراتژیک
 
فروش مستقیم یک صنعت کاملا شخصی است که با استفاده از روابط قوي بین شرکت ها، فروشندگان مستقل، مصرف کنندگان و تأمین کنندگان رشد کرده و رونق یافته است.
 
WFDSA همراه با انجمن ها و شرکت هاي عضو، روي توسعه کیفیت ارتباطات بین گروه ها سرمایه گذاري می کند. این کار از طریق ایجاد اعتماد، اطمینان واستانداردهاي بالا براي راهنمایی صورت می پذیرد.
 
 
ابتکار عمل استراتژیک انجمن جهانی فروش مستقیم براي افزایش آگاهی اجتماعی، درك و حمایت از تفاوت هاي واقعی و معنی دار فروش مستقیم که دراقتصادهاي مختلف سیستم هاي سیاسی و زندگی مردم در سراسرجهان ایجاد شده، طراحی شده است.
 
WFDSA و انجمن هاي ملی به صورت کاملا نزدیک به هم براي آموزش قوانین کلیدي، آموزش به مصرف کننده و گروه هاي آکادمیک کار نموده و به ترویج ابتکارات حفاظت از مصرف کننده می پردازند.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید