به نظر شما اصلی ترین دلیل در ارائه محصولات با قیمت و کیفیت نامناسب چیست؟

تب‌های اولیه

عدم امکان رقابت شرکت با تولیدکنندگان (عمده- مطرح- بزرگ)
35% (16355 رای)
وارداتی بودن اکثر محصولات شرکت ها
32% (14736 رای)
عدم نظارت سازماندهی شده برروی کیفیت و قیمت محصولات
32% (15081 رای)
تمرکز شرکت به پرداخت پورسانت بیشتر به مجموعه بازاریابان به جای تمرکز برقیمت تمام شده مناسبت تر برای مصرف کننده نهایی
1% (263 رای)
کل آراء: 46435