به نظر شما اصلی ترین دلیل در ارائه محصولات با قیمت و کیفیت نامناسب چیست؟

تب‌های اولیه

عدم امکان رقابت شرکت با تولیدکنندگان (عمده- مطرح- بزرگ)
35% (15788 رای)
وارداتی بودن اکثر محصولات شرکت ها
32% (14609 رای)
عدم نظارت سازماندهی شده برروی کیفیت و قیمت محصولات
32% (14651 رای)
تمرکز شرکت به پرداخت پورسانت بیشتر به مجموعه بازاریابان به جای تمرکز برقیمت تمام شده مناسبت تر برای مصرف کننده نهایی
0% (45 رای)
کل آراء: 45093